Solicitar tradución
Traducción Italiano Español

TRADUTOR
ITALIANO ESPAÑOL

Faiche falta un tradutor de italiano a español? Estás no lugar idóneo. O primeiro que debes ter claro é que resulta fundamental contratar un servizo de traducións profesional e, máis concretamente, o que che proporciona un tradutor na súa lingua materna.

E é que, aínda que a tecnoloxía avanza en todos os ámbitos, e a intelixencia artificial pode chegar a conquistar territorios impensables ata o de agora, o certo é que existen campos de actividade nos que a figura humana segue a ser insubstituíble. Hoxe en día só os profesionais que traballan no seu idioma nativo teñen a capacidade de captar e reflectir todos os matices dun texto. Ese factor convértese en diferencial á hora de traducir contidos co máximo rigor e adecuación.

Por que contratar un servizo profesional de traducións do italiano ao español?

Os beneficios que achega este tipo de tradutores cualificados son, principalmente, catro. Trátase dos seguintes.

Máxima precisión, xa que son capaces de identificar a esencia do texto e de meterse na pel do autor e dos seus receptores.

Fluidez, naturalidade e excelencia, pois o proceso resulta moito máis rápido e fiable. Ademais de mellorar a axilidade do traballo, a calidade increméntase.

Experiencia persoal e profesional, dado que o coñecemento desa lingua propia é algo intrínseco á súa persoa.

Dominio do contexto, xa que coñecen os xiros locais, os usos e os costumes relacionados co idioma ao que traduce.

Traducimos todo tipo de textos

O meu  nome é Begoña Pereira e son tradutora xurada de francés a español. Desenvólvome perfectamente en italiano e a miña especialidade é proporcionar traducións cualificadas do máis alto nivel a un prezo profesional, flexible e cuns acabados e procedementos personalizados.

Buscas un servizo rápido, experto e capaz de mellorar as túas comunicacións internacionais? En Betra Traducciones acumulamos unha experiencia de máis de 20 anos traducindo todo tipo de textos a diferentes idiomas, e especialmente do italiano ao español. Ao longo desta traxectoria atesouramos unha grande experiencia, o que nos permite desempeñar con eficacia calquera proxecto de tradución con independencia do contido.

Ademais, ao longo dos anos acrisolamos uns coñecementos aínda máis elevados como tradutores de ámbitos específicos, nos cales tivemos a oportunidade de traballar en moitísimas ocasións. Queres saber cales son as materias nas que che proporcionamos unha solución fiable ao 100 %?

Saúde e medicina

A tradución médica é fundamental para a divulgación científica nesta área. Profesionais e pacientes requiren máxima precisión e rigor nos textos traducidos, polo que resulta aínda máis importante contar cunha tradutora fiable. O seu dominio dos termos e os contextos médicos resulta determinante. No noso caso, contamos cun dominio extraordinario nos seguintes campos.

  • Medicina natural.
  • Homeopatía.
  • Fitoterapia.
  • Fisioterapia.
  • Terapias alternativas.

Textos técnicos para enxeñería e industria

Canto máis técnico e específico é o vocabulario dunha actividade determinada, máis complicado e minucioso resulta o traballo dos tradutores que deben asumir esa tarefa. Non só é así pola xerga e o vocabulario que é imprescindible aplicar, senón tamén polos coñecementos técnicos concretos que se aplican e describen neste tipo de textos. Por tal motivo, como non, a experiencia acumulada volve ser un elemento determinante para a correcta resolución dunha tradución técnica.

En Betra Traducciones tivemos a oportunidade de resolver un bo número de traballos con estas características. Así é como alcanzamos a excelencia nesta outra especialidade que, hoxe en día, nos identifica.

Gastronomía e alimentación

É outro dos ámbitos de actividade nos que a inadecuación léxica pode xerar serios problemas. Pensa que non só se trata de traducir os ingredientes e compoñentes dun produto, un menú ou unha receita, senón de interpretala.

Igualmente, é fundamental coñecer o contexto gastronómico para realizar con acerto cada transcrición de idioma. Lembra, por exemplo, que a palabra gazpacho en español pode referirse a pratos bastante diferentes.

A nosa maior especialidade neste terreo? Realizar traducións de produtos alimentarios procedentes de empresas francesas e italianas que desexan exportalos.

Textos xurídicos

Estamos máis que acostumados a efectuar traducións para despachos de avogados. No ámbito legal, os erros ou omisións de palabras poden xerar demandas, litixios e perdas económicas, polo que só os profesionais cualificados, sumamente experimentados na tradución xurídica, deberían asumir estes servizos. O mellor nestes casos é consultar, ademais, con tradutores xurados como os que che ofrecemos.

Equitación

Son unha grande afeccionada ao mundo hípico e, ademais, tiven a oportunidade de traballar nesta materia en gran cantidade de ocasións. Por iso, posúo un coñecemento amplo, rigoroso e interiorizado do universo equino. De feito, somos extraordinariamente bos na tradución de libros sobre equitación: diferentes editoriais puxéronse xa en contacto connosco para coñecer estes servizos.

Así mesmo, traducir catálogos de produtos ou materiais de contido ecuestre, vinculados aos animais ou aos seus xinetes, forma parte da nosa experiencia habitual. Se precisas servizos de tradución vinculados á comunicación ou o márketing equino, superaremos as túas expectativas a un prezo moi profesional.

Axencias de tradución italianas

Os mellores profesionais da tradución somos capaces de desenvolvernos en infinidade de situacións. Traballamos, por suposto, para todo tipo de públicos: dende un particular ou un profesional a calquera clase de empresa ou organización. E, dende logo, tamén colaboramos con axencias de tradución que requiren dos nosos coñecementos.

Así, o meu nome foi elixido por numerosas axencias de tradución italianas cando precisan tradutores de italiano a español que teñen o castelán como lingua materna. En consecuencia, coñezo perfectamente os procesos característicos e as singularidades destas encargas, nas que a fluidez, a accesibilidade, a axilidade e o óptimo servizo resultan imprescindibles.

Por que Google Translate é unha mala elección para traducir de italiano a español

Seguro que oíches falar algunha vez de Google Translate, a ferramenta de tradución asistida por ordenador máis popular. E, sen dúbida, terás pensado se sería unha boa alternativa usala para conseguir determinadas traducións.

A resposta é un rotundo non. Un tradutor humano sempre te brindará un resultado mellor. O rigor e a fiabilidade dun proxecto de tradución multiplícanse exponencialmente cando acodes a un profesional que ten como lingua nativa o idioma de destino; neste caso, o castelán.

Pero hai moito máis. Fundamentalmente, estas son as desvantaxes que che xerará resolver as túas traducións con Google Translate.

  • Frialdade e despersonalización. Comunicar consiste en poñer o propio en común, e é un proceso eminentemente humano. De persoa a persoa. Cando introducimos un proceso automático entre o emisor e o destinatario, a calidez da comunicación reséntese. O matiz persoal pérdese no camiño.
  • Desmemoria. Os tradutores profesionais máis cualificados atesouramos unha terminoloxía, xestionamos glosarios e aproveitámolos en sucesivos traballos. Crecemos profesionalmente con cada encarga. Pola súa parte, as fontes das traducións de Google son unha infinidade de usuarios anónimos, cada un co seu propio criterio e cualificación. E, dado que no podemos discriminar a procedencia de cada unha destas translacións, nunca teremos a fiabilidade necesaria para considerar correctas as súas solucións.
  • Retrasos por falta de sinerxía. Google Translate é un tanto limitado, xa que só pode xestionar unha serie limitada de palabras á vez e exclusivamente nun idioma. Cando preparas un proxecto de tradución múltiple sempre resulta máis rápido contar con varios tradutores que traballen á vez que xustapoñen as súas traducións, frase a frase, en cada idioma.
  • Erros e falta de calidade. Que opinarías dun tradutor que, nun texto de música, traducise Shakira por «maniática»? Ese é Google Translate. Outro exemplo: se escribes «Ricchi & Poveri» nun contido musical en italiano, traducirao ao español como «Rico Pobre». Non quedará nada do famoso trío que cantaba Sarà perché ti amo. Imaxinas cantos problemas pode chegar a causar realizar as túas traducións profesionais deste xeito?
  • Perda de imaxe. A consecuencia de todo iso é unha considerable mingua na imaxe corporativa ou persoal que proxectas. Quen vai fiarse dun médico, unha empresa, unha ONG ou unha institución italiana que introduce erros tan groseiros nos seus contidos traducidos ao castelán? Se o promotor dunha mensaxe non é capaz de adecuar a calidade dos seus textos ao español, probablemente os destinatarios nos decantemos por outras alternativas máis seguras.

Definitivamente, debes confiar sempre en tradutores profesionais cualificados e afastarte de Google Translate. Lembra o que ocorreu nun texto turístico do Centro Botín, que foi traducido ao inglés como Loot Centre. É dicir, «Centro de roubo» ou «Centro de saqueo». Pensas que algún dos lectores neses idiomas pensou sequera ir visitalo? Non te arrisques, deixa os experimentos e asegúrate un traballo da maior calidade, con prezos flexibles que se axustan á realidade e cunha fiabilidade 100 % garantida.

Cando busques un tradutor do italiano ao español, fala connosco. En Betra Traducciones asegurámosche un traballo impecable, concienciudo, rigoroso e avalado por unha traxectoria especializada de máis de 20 anos. Chámanos agora e non te arrepentirás!

Solicite orzamento

Seleccionar ficheiroCargar ficheiro