s e r v i z o s
           
 
 
 
TRADUCIÓNS

ECONÓMICAS
XURÍDICAS
CIENTÍFICAS
TÉCNICAS
XURADAS

 

INTERPRETACIÓNS

SIMULTÁNEAS
CONSECUTIVAS
DE ENLACE
TELEFÓNICAS