p r a z o s
           
 
 
 

Entrega ordinaria:
O prazo de entrega normal para unha tradución é de 2 ou 3 días ata un máximo de 3.000 palabras (unhas 10 páxinas).
En calquera caso, cando lle enviemos o orzamento indicarémoslle o prazo exacto.

Tradución urxente:
Para Traducións Urxentes debe prever polo menos 24 horas.
O prazo exacto dependerá do núm. de palabras e da dificultade.
A recarga por urxencia é dun 30% sobre a tarifa normal.

Aconséllase recorrer á entrega urxente só en caso de absoluta necesidade.